Een digitale NEE – NEE sticker

Het lijkt een belangrijke plaats te hebben ingenomen in ons leven. Reclame. De een vindt ze prachtig, bij de andere verschijnen rode vlekken. We hebben het in ons leven toegelaten omdat we daardoor veel zaken ‘gratis’ krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan commerciële televisie. Zonder de bekende reclameblokken zouden we vast en zeker de portemonnee moeten trekken om de ons zo geliefde series te kunnen zien. Het is dus kiezen tussen twee kwaden.

De meeste mensen zijn bekend met de ‘nee-nee’ sticker voor de brievenbus. Maar er is nog een manier om ongewenste reclame te weren. Digitaal, via de website van het Nationaal Postregister. Eigenlijk bestaat deze site uit twee onderdelen, het Nationale Postregister en het Nationaal Overledenenregister.

Nationaal Postregister

Stichting Postfilter is opgezet door diverse branche-/belangenorganisaties:

  • DDMA (branchevereniging voor dialoogmarketing),
  • Thuiswinkel.org (branchevereniging voor bedrijven met producten en/of diensten op afstand),
  • Goede Doelen Nederland (brancheorganisatie van goede doelen, voorheen VFI),
  • VGP (Vereniging Grootgebruikers Postdiensten),
  • Mediafederatie (voorheen: Nederlands Uitgevers Verbond),
  • KVGO (belangenorganisatie voor werkgevers in de grafimedia-branche),
  • Sandd,
  • PostNL.

“Maar wat is Postfilter nu eigenlijk en wat heb ik er aan?” hoor ik je vragen. Welnu, het biedt consumenten de mogelijkheid hun contactgegevens kosteloos te laten opnemen in het register van het Nationaal Postregister. Hiermee kan je ongevraagde geadresseerde reclamedrukwerk laten blokkeren. Als de blokkade na 5 jaar niet wordt verlengd, worden de contactgegevens verwijderd. Deelnemers die zich hebben ingeschreven via de website, ontvangen 3 maanden voor het einde van de blokkadeperiode een herinneringsbericht.

Nationaal Overledenenregister

Er is nog een situatie waarbij ontvangen post ongepast kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan een pas overleden dierbare die nog steeds reclame via post ontvangt. Voor nabestaanden kan het behoorlijk pijnlijk zijn om reclamepost te ontvangen die is geadresseerd aan een overledene. Via de website van Postfilter kan je gratis en eenvoudig de contactgegevens van overledenen registreren in het Nationaal Overledenenregister. De gegevens worden dan tien jaar lang gebruikt om ongevraagde reclamepost tegen te houden. De Stichting Reclame Code ziet toe op de handhaving van de regels van Postfilter. Wil je liever registreren via post, stuur je brief dan naar:

Stichting Postfilter
Postbus 666
1000 AR Amsterdam

Vermeld in de brief de contactgegevens van de overledene (dhr./mw., voorletters, achternaam en adres) en de geboortedatum en datum van overlijden.