Ga op zoek naar je voorouders

Kunnen we via de website Delpher in boeken, tijdschriften en kranten terug in de tijd. Een andere hobby van veel senioren is genealogie. Het uitzoeken van de familiestamboom. Dit alles onder het motto, ga op zoek naar je voorouders.

Ruim 220 miljoen personen in de database

Een handig hulpmiddel voor het zoeken naar voorouders is de website Wie Was Wie.
Op de voorpagina (homepage) wordt met enige trots vermeldt dat er zich 220 miljoen personen in de database (verzamelde gegevens) bevinden. De website is zo gebouwd dat deze gigantische database op verschillende manieren te bevragen is.

De WieWasWie database wordt opgebouwd uit verschillende bronnen en wordt nog dagelijks aangevuld. De bronnen die hun gegevens beschikbaar stellen zijn:

  • Doop-, trouw- en begraafregisters
  • Burgerlijke stand (geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten)
  • Bevolkingsregisters
  • Familieadvertenties
  • Memories van successie
  • Militaire bronnen
  • Scheepssoldijboeken (VOC opvarenden)
  • Passagierslijsten Holland-Amerika Lijn (HAL)
  • Surinaamse bronnen: Slavenregister, Manumissieregister, Emancipatieregister, Volkstelling 1921
  • Diverse (kleine) collecties

Je hoeft dus niet eerst te bepalen welke bron je wilt gebruiken. Met WieWasWie zoek je in alle verzamelingen. Best handig hé, dat internet?

Openbaarheid van de aktes

Om rekening mee te houden. Om privacy redenen worden de aktes van de burgerlijke stand pas na een bepaalde periode openbaar gemaakt. Zo komen overlijdensaktes na 50 jaar, huwelijksaktes na 75 jaar en geboorteaktes pas na 100 jaar vrij. Dat betekent dat de volgende periodes zijn in te zien: geboorteaktes 1811-1920, huwelijksaktes 1811-1945 en overlijdensaktes 1811-1970. Omdat sommige archieven de aktes in blokken van vijf of tien jaar publiceren, kunnen deze jaren in de praktijk afwijken.

Eenvoudig of uitgebreid zoeken

Er kan op twee manieren gezocht worden. Er is een eenvoudig zoekvenster:

Volstaat dit niet, kan er ook uitgebreid gezocht worden. Dit venster is bereikbaar via de knop ‘Uitgebreid zoeken’ in het eenvoudig zoeken venster.:

De zwarte pijltjes aan de rechterkant van een zoekveld, geeft aan dat er een uitklap menu aanwezig is. Klik op het pijltje om deze te openen. Hoewel je met de gratis versie al aardig uit de voeten kan, er is ook een mogelijkheid om een jaarabonnement te nemen. Deze lopen uiteen van €19,95 tot €52 per jaar.