Gegevens van miljoenen Nederlanders ter inzage op internet

Gegevens van miljoenen Nederlanders waren door een fout van een zorginstelling openbaar, zo meldt RTL Nieuws. Het gaat hierbij om adressen, namen en Burgerservicenummers. Het lek is ondertussen gedicht.

Naast deze gegevens was ook informatie over zorgverzekering en aanvullende pakketten in te zien. De oorzaak van het datalek was een verlopen domein van de instelling. Het domein was eigendom van Jeugdriagg. Deze zorginstelling, die hulp verleend aan duizenden gezinnen, veranderde van naam in 2015. De registratie van de domeinnaam liet men verlopen.

Het was RTL Nieuws dat de domeinnaam van Jeugdriagg over kon nemen. Hierdoor kreeg men inzage in, nog aan het domein gekoppelde e-mails. Sommige van deze e-mails bevatte medische dossiers. Ook kreeg men inzage in berichten die toegang gaven tot de online systemen van het bedrijf. Hierbij gaat het om gevoelige privé-informatie zoals over de thuissituaties en bijvoorbeeld drugsgebruik of schoolproblemen van kinderen die in behandeling waren bij de instelling.

RTL Nieuws heeft voor de publicatie van haar bevindingen het domein weer overgedragen aan Kenter Jeugdhulp. De zorginstelling is geschrokken van de berichtgeving en is een onderzoek gestart. Het bedrijf heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wat verplicht is na een datalek.