Is AI een vloek of een zegen?

Recentelijk lees ik steeds meer items over Artificial Intelligence of AI. Als IT’er ben ik altijd geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen. Zo ook in ChatGPT, een chatbot die vragen kan beantwoorden, gebaseerd op AI. Er wordt getwijfeld aan de geloofwaardigheid van de antwoorden. Dat is aan een kant best wel komisch. Daarmee impliceert men dat informatie op internet vaak gestoeld is op de waarheid. Ik denk dat jullie wel beter weten.

Is chatGPT nuttig?

Het laatste bericht over ChatGPT gaat over de ontdekking dat leerlingen de chatbot gebruiken om teksten te genereren. Met name samenvattingen van boeken die op de boekenlijst van school staan. Ik herinner me nog goed het epistel dat ik moest ophoesten over ‘De herberg met het hoefijzer.’
Anders dan de vraag hoe ernstig het is dat leerlingen dit doen en niet zelf schrijven, is de vraag wat het nut is om dit soort schoolopdrachten te maken. Vraag me iets over ‘De herberg met het hoefijzer’ en ik moet je het antwoord schuldig blijven. Maar dit terzijde.

Terug naar het mis/gebruik van ChatGPT. Dat riep bij mij bovenstaande vraag op, ‘is AI een vloek of een zegen?’. En wat is dan logischer om het ChatGPT zelf te vragen? Let vooral eens op de laatste alinea. Er is nog hoop zeg maar.

Dit was het antwoord van ChatGPT zelf

Het antwoord op de vraag of AI een vloek of een zegen is, hangt af van hoe het wordt gebruikt en wat de implicaties zijn van het gebruik ervan. AI kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben, afhankelijk van de context.

Sommige mogelijke positieve gevolgen van AI zijn:

  • Het kan mensen helpen om taken efficiënter uit te voeren en tijd te besparen.
  • Het kan worden gebruikt om moeilijke beslissingen te nemen en menselijke fouten te verminderen.
  • Het kan worden gebruikt om nieuwe inzichten en kennis te genereren die voor mensen onmogelijk zouden zijn om te verkrijgen.

Echter, er zijn ook mogelijke negatieve gevolgen van AI, zoals:

  • Het kan leiden tot werkloosheid als machines taken overnemen die vroeger door mensen werden uitgevoerd.
  • Het kan leiden tot ongelijkheid als bepaalde groepen mensen niet toegang hebben tot de voordelen van AI.
  • Het kan leiden tot ethische dilemma’s als AI beslissingen neemt die niet in lijn zijn met menselijke waarden.

In het algemeen is het belangrijk om de mogelijke gevolgen van AI te overwegen en ervoor te zorgen dat het op verantwoorde en ethische wijze wordt gebruikt.