Privacybeleid

PC Privé Support, gevestigd aan Jozef Israelslaan 163, 1318 RK te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik ben mij bewust van het vertrouwen dat je in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina vertel ik je welke gegevens ik verzamel wanneer je mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel, en hoe de site hiermee je gebruikservaring verbeterd. Zo snap je precies hoe ik werk.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van PC Privé Support. Je dient je ervan bewust te zijn dat PC Privé Support niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan mijn privacybeleid te accepteren.

Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van mijn site, en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Je kunt contact met mij opnemen via de contactpagina.

Persoonsgegevens die ik verwerk

PC Privé Support verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk (afhankelijk van het type contact).

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van PC Privé Support of die van een derde partij. Ik combineer deze gegevens niet met eventuele andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Gebruik van mijn diensten

Wanneer je zich aanmeldt voor één van mijn diensten vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van PC Privé Support of die van een derde partij. Ik combineer deze gegevens niet met eventuele andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

De gegevens die ik – waar nodig – verwerk zijn:

 • je voor- en achternaam
 • je adresgegevens
 • je telefoonnummer
 • je e-mailadres
 • je IP adres
 • je inloggegevens op je systemen, en
 • gegevens over je activiteiten op mijn website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

PC Privé Support verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om je gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren
 • om met je te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of je op de hoogte te houden van interessante content en acties.

Geautomatiseerde besluitvorming

PC Privé Support neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PC Privé Support) tussen zit.

Je kunt mij altijd vragen welke computerprogramma’s of computersystemen ik gebruik.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

PC Privé Support bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer een standaard bewaartermijn van 1 jaar voor persoonsgegevens (personalia, adres), met het doel om in voorkomende gevallen contact met je op te nemen. Persoonsgegevens van klanten worden bewaard zolang de relatie duurt.

Delen van persoonsgegevens met derden

PC Privé Support verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Bij je eerste bezoek aan mijn website heb ik je verteld over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Nog even in het kort:

Deze site gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Deze site gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden.

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen Daarnaast plaats ik statistische cookies die mij helpen begrijpen hoe bezoekers mijn website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Lees hier meer over cookies en het gebruik hiervan op deze site. Je vindt hier ook informatie over hoe je zich helemaal af kunt melden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door PC Privé Support en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen via mijn contactpagina.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek .

PC Privé Support wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik je persoonsgegevens beveilig

PC Privé Support neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op.

PC Privé Support heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

 • beveiligingssoftware op mijn PC, zoals een virusscanner en firewall.
 • beveiligingssoftware op de website.
 • TLS (voorheen SSL). Ik verstuur je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien in de adresbalk: ‘https’ en het hangslotje voor de naam.

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik nog voldoe aan dit privacybeleid. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met mij opnemen:

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 23 september 2019.