Wacht niet te lang

De laatste tijd is er weer een toename van meldingen over het al dan niet goed werken van de harde schijf in de computer. Ook hier geldt, voorkomen is beter dan genezen.

Mechanisch, dus kwetsbaar

De meeste computers, zeker als deze wat ouder zijn, hebben nog magnetische schijven voor de opslag van je kostbare data. Het lezen en schrijven gebeurd dus mechanisch. De schijven draaien met een snelheid van 5400 of 7200 toeren per minuut. Ter vergelijking, het toerental van een wasmachine kan variëren van 800 tot 2000 per minuut.

De lees- en schrijfkop hangt maar enkele nanometers boven de magnetische platen. Voor je begrip, de dikte van een mensenhaar is 80.000 nanometer!
Er is dus niet veel voor nodig om de oppervlakte van een schijf te beschadigen. Wees daarom uiterst voorzichtig met de harde schijf van een laptop. Je kent dat vast wel. Je moet snel weg en zet de laptop uit. Nog voordat de schijf echt stil staat en de kop is verzegeld pak je de laptop op. De kans op beschadiging is dan het grootst.

Slijtage niet direct merkbaar

Het komt vaak voor dat de opgelopen beschadiging niet direct merkbaar is. Dat is te zeggen, als het aantal beschadigde plekken begint toe te nemen kan de schijf zichzelf niet meer herstellen. In het gunstigste geval merk je dat aan het trager worden van de computer. In het ergste geval zal de computer niet meer opstarten. Dan moet er ingegrepen worden. Wat vaak in zal houden dat de schijf vervangen moet worden.

HDD of SSD

Mocht je dit stadium bereiken is dat het moment om te bepalen of je weer kiest voor een HDD of een SSD. Een SSD is een harde schijf, maar zonder bewegende delen. Dat is geen garantie dat een SSD niet defect kan raken, maar de kans hierop is veel kleiner dan bij een mechanische schijf. Een SSD zal een oudere, langzame computer ook sneller maken. Voor de prijs hoef je het niet meer te laten. Een SSD van 500 Gb kost iets van 80 euro. Uiteraard is dat exclusief de kosten van herinstallatie en migratie van alle data. Ga er maar van uit dat je niet boven de 150 euro uit zal komen.

Wacht niet te lang

…en nee, dit is niet de manier om het probleem op te lossen

Maakt een harde schijf klikkende geluiden, dan is het vaak al te laat. De data zal niet meer te redden zijn. De enige optie is nog het inschakelen van een recovery bedrijf. De teller begint dan vaak te lopen vanaf 1.200 euro. Vraag je nu maar vast af of dat je data waard is. Nee, ik ga je niet vertellen dat je regelmatig een back-up moet maken…. oh shit…. toch weer gedaan.

Heb je het vermoeden dat er iets aan de hand is, neem dan tijdig contact op. Bij een totale crash kan zelfs de handigste computerreparateur niets meer voor je doen.